Markku on opiskellut täydentäviä hoitoja parikymmentä vuotta ja on mm. homeopaatti ja fytoterapeutti.

Homeopatia on maailmassa toiseksi yleisin hoitomuoto.Sitä käytetään lähes kaikkialla hyvällä menestyksellä. Esimerkiksi Ranskassa kolmasosa lääkäreistä eli n. 20000 lääkäriä käyttää ensisijaisesti homeopaattista hoitoa ja homeopaattisia lääkkeitä myydään kaikissa 23000 apteekissa. Tästä huolimatta homeopaattisen hoidon kustannukset on vain 0,17 % kokonaishoitokuluista. Tutkimukset osoittavat, että työpaikoilla, missä työntekijöitä hoidetaan homeopatialla, työstä poissaolot vähenivät 70 %. Vuonna 1999 EU edellytti, että kaikissa EU maissa täydentävät hoitomuodot tulee olla sallittuja.

Homeopatian periaatteen tunsi jo 400 eKr lääketieteen isä Hippokrates. Homeopatian isänä ja kehittäjänä pidetään kuitenkin saksalaista lääkäriä, tutkijaa ja kirjailijaa Samuel Hahnemannia 1755-1843, joka kyllästyi nuorena lääkärinä sen ajan tuntemattomien sairauksien hoitoon tuntemattomilla
lääkkeillä-mm. elohopealla ja arsenikilla. Hän havaitsi, että kiinapuunlehti nautittuna aiheutti terveelle samankaltaiset oireet kuin malariassa mutta sairas ihminen parani malariasta syömällä kiinapuun lehtiä. Klassisen homeopatian perusperiaate ilmenee kreikan kielen sanoista homeios-samankaltainen ja pathos-kärsimys. Samuel Hahnemanin pääteos on v. 1810 valmistunut "Organon".

Lisätieto aiheesta Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL:n sivuilta

http://www.lkl.fi/hoitomuodot/homeopatia

Homeopatiakoulutuksesta voit lukea osoitteesta:

http://www.homeopatiakoulutus.fi/

Markun kirjoittamia artikkeleita

HOMEOPATIAN MAHDOLLISUUDET KROONISTEN SAIRAUKSIEN HOIDOSSA -Markku Mutanen, diplomihomeopaatti, fytoterapeutti

Homeopaattisella lääketieteellä on pitkä, tunnustettu historia. Klassisen homeopatian kehitti ja otti yleiseen käyttöön saksalainen lääkäri ja tutkija Samuel Hahneman yli 200 vuotta sitten. Tänä päivänä homeopatia on yleisimmin käytössä Intiassa, missä on 300 homeopaatista sairaalaa ja 300000 homeo-paattia. EU:n alueella homeopatia on yleisimmin käytössä Ranskassa, Saksassa ja Englannissa. WHO:n mukaan homeopatia on maapallon toiseksi yleisin käytössä oleva peruslääketiede. EU:n kansalaisista neljäsosa ja Ranskalaisista kolmasosa käyttää homeopaattista hoitoa. EU on edellyttänyt v. 1999,että jokaisen EU:n kansalainen on niin halutessaan saatava myös muuta kuin länsimaista lääketieteen hoitoa. esimerkiksi homeopaattista hoitoa. Onko näin Suomessa? 

Suomalaisissa sana homeopatia ehkä luo negatiivisen mielleyhtymän. Homeopatia tulee kreikan kielen sanoista: homeios= samankaltainen ja pathos= kärsimys, sairaus. Homeopatia parantava vaikutus perustuu samankaltaisuus periaatteeseen; similia similibus curentur. Tämä tarkoittaa sitä, että aine joka terveellä aiheuttaa sairauden oireita, auttaa sairauksissa joissa oireet ovat samankaltaisia. Homeopaattiset lääkkeet tehdään tarkoin valvotuissa olosuhteissa niitä valmistavissa tuotantolaitoksissa. Lääkkeet valmistetaan luonnon mineraaleista tai eläin- ja kasvikunnan tuotteista.